UPinie: Focus en productiviteit op het kantoor: bel hier aan voor het ‘nieuwe normaal’.

Met onze #webetter-initiatieven, onze campagne ‘Mens Stoor Me Niet’ en het ‘Blijf in je kot’-magazine deelden we tijdens de lockdown onze kennis over veerkracht, focus, team dynamieken en carrière planning. Nu de werkvloer weer stilaan op gang komt, kijken we vooruit èn pakken de wijze lessen van de coronacrisis met ons mee. 

‘Hoe en waar willen we straks werken?’ Drie autoriteiten op het gebied van welzijn op het werk bundelden de krachten. Met deze UPinie komen Prof. Dr. Theo Compernolle – bekend van zijn vele bestsellers, waaronder ‘The open office is naked’, Dr. Elke Geraerts van Better Minds at work en Jo Peters van UPspace naar buiten met een gezamenlijke visie.

We nemen ‘focus en productiviteit’ onder de loep. Onder de noemer ‘Human Architecture’ bespreken we hoe architectuur bijdraagt aan werkplekken die werken voor mensen. Pak je resterende focus vast en kijk of onze mening tot gesprekstof kan leiden in jouw organisatie!

OOST, WEST, THUIS WERKT BEST.

Neen, wij zijn niet bijgelovig. Dat zou ook niet mogen want mochten we telkens een omweg moeten maken bij het zien van een ladder, zouden we dagelijks een uur later thuiskomen dan voorzien. Toch was vrijdag 13 maart 2020 iets waar we met zijn allen liever een brede bocht rond maakten. Als een donderslag bij heldere hemel werden velen van ons gesommeerd om het thuisfront om te bouwen naar een werkplek. Alsof we op de Titanic zaten grabbelden we in alle haast dossiers, pennen en laptop bij elkaar om de nieuwe werkweek vanuit de veilige thuishaven verder te zetten.

‘Thuiswerken’ kreeg sinds die dag een heel andere perceptie. Het bleek vóór de crisis veelal een vlucht te zijn van de werknemers uit een overbevolkt en druk landschapskantoor. De hoofdreden: in alle rust focussen. Iets wat thuis vaak beter lukt. En de coronacrisis gaf dat thuiswerken een onverwachte boost!

Vanuit het oogpunt van de werknemer groeide een gevoel van onvoldoende organisatorische ondersteuning en het gebrek aan technologische middelen. Misschien schuilde de grootste ergernis in het ‘oncontroleerbare’. Wat doen die werknemers nu eigenlijk? Zijn ze wel aan het werk? Betaal ik hen nu ook om tijdens de werkuren de was en de plas te doen?

“Niet iedereen is thuis even productief, maar ook niet iedere functie leent zich hiervoor.”

Bevragingen tonen dat 60% van de werknemers, die tijdens de crisis thuis dienden te werken, dit bijna integraal ook in de toekomst zien zitten. Bovendien lezen we dat sommige werkgevers hierin een oplossing zien voor de té weinig aangeboden vierkante meters bureauruimte. Ze beginnen zelfs thuiswerk massaal aan te moedigen of zelfs te verplichten. Van een kantoorswitch gesproken! 

Toch blijkt deze verschuiving niet overal en voor iedereen een schot in de roos te zijn. 

Elke Geraerts, CEO Better Minds at Work: “Niet iedereen is thuis even productief, maar ook niet elke functie leent zich hiervoor. Sommige beroepen vereisen nu eenmaal fysieke interactie.” 

Is deze ommekeer dan wel voor iedereen even efficiënt of effectief? En verstoort dit het rendement niet? Het antwoord hierop schuilt in de individuele behoefte. Wat verwacht werknemer X van een kantoor? Misschien heeft werkgever Y geheel andere persoonlijke verwachtingen… Maak de situatie nog vandaag bespreekbaar en ga in teams na hoe je hiervoor de (perfecte) post-corona manier van werken kan creëren.

Dit was deel één van onze reeks ‘Human Architecture’. Volgende week bekijken we in ‘Ontmoeten moet, groeten doet goed’, het kantoor als ontmoetingsplaats.

Deze column kwam tot stand via een samenwerking met verschillende kennispartners.

UPspace optimaliseert al jaren werkplekken voor kleine en grote bedrijven, overheden en andere instanties. We bekijken wat de beste match is tussen mensen, ruimte en omgeving; volledig gebaseerd op wetenschappelijke kennis. Better Minds at Work creëert op zijn beurt een mindset waarin focus centraal staat.

Interesse om jouw kantoorgebouw aandacht -en interactie-proof te maken? Contacteer dan UPspace