Offices talk, people walk

Met onze #webetter-initiatieven, onze campagne ‘Mens Stoor Me Niet’ en het ‘Blijf in je kot’-magazine deelden we tijdens de lockdown onze kennis over veerkracht, focus, team dynamieken en carrière planning. Nu de werkvloer weer stilaan op gang komt, kijken we vooruit èn pakken de wijze lessen van de coronacrisis met ons mee. 

‘Hoe en waar willen we straks werken?’ Drie autoriteiten op het gebied van welzijn op het werk bundelden de krachten. Met deze UPinie komen Prof. Dr. Theo Compernolle – bekend van zijn vele bestsellers, waaronder ‘The open office is naked’, Dr. Elke Geraerts van Better Minds at work en Jo Peters van UPspace naar buiten met een gezamenlijke visie.

We nemen ‘focus en productiviteit’ onder de loep. Onder de noemer ‘Human Architecture’ bespreken we hoe architectuur bijdraagt aan werkplekken die werken voor mensen. Pak je resterende focus vast en kijk of onze mening tot gesprekstof kan leiden in jouw organisatie!

Offices talk people walk

Wat heeft een woonkamer dat je kantoor niet heeft? Een voorraadkast koekjes? Een driezit waar je ongegeneerd tijdens de ‘werkuren’ je voetjes omhoog kan leggen? Een gezellig toilet waar je op je gemak een Candy Crush’ke kan doen? We zullen ongetwijfeld nog een paar andere materiële voordelen missen maar ‘fysiek’ contact met je collega’s zal wellicht niet op dat lijstje staan. Tenzij je ondertussen een vast schema hebt opgesteld waarop je je kantoorgenoten thuis ontvangt… 

Naast deze ruimtes om fysiek te ‘connecteren’ en ‘recupereren’, hebben kantoorruimten ook andere functies. Ze zijn dé plaats bij uitstek om samen te werken. Heb je al eens online proberen te brainstormen? Neem het van ons aan: het werkt gewoon niet! Heb je al eens lastige feedback gegeven? Je zal vlug beseffen dat je hiervoor iemand echt in de ogen moet kijken en niet via een scherm. 

Het kantoor blijft zo de status behouden van de uitgelezen plaats voor die moeilijke interne gesprekken. Maar ook overleg met klanten, leveranciers of andere bedrijven kan je beter hier doen dan thuis in de woonkamer. Hoe krijgen deze mensen anders de ‘vibe’ en de waarden van jullie bedrijf mee?

En er is meer… Skype calls of Zoom-meetings mogen ons dan al virtueel korter bij elkaar brengen, we missen toch wel onbewust de belangrijkste taal die we gezamenlijk spreken: lichaamstaal.

Theo Compernolle, auteur van ‘How to design brain-friendly open offices’: “Enthousiasme of verontwaardiging: fysieke ontmoetingen kaderen de context veel duidelijker en behoeden ons ervan dat we essentiële informatie van elkaar ‘afschermen’. Voor dit alles moeten de juiste ruimtes en condities gecreëerd worden.”

De ruimtes om gefocust te werken blijven dus zeker eens zo belangrijk. Niet alleen omdat niet iedereen thuis (of elders) kan of wil werken, maar als werknemer heb je tussen de meetings door bijvoorbeeld ook het recht om even in stilte aan iets te kunnen werken. En deze ruimte heeft dan weer andere vereisten dan de voorgaande.

Alles draait dus om de juiste verhoudingen en flow tussen deze ruimtes. Maar wat is die ‘perfecte verhouding’ eigenlijk’?’ Helaas kunnen we hier geen uniform cijfer op te plakken. Elk individu, iedere organisatie en ieder kantoorgebouw is anders en vraagt een andere aanpak. De ingrediënten mogen vaak hetzelfde zijn, de juiste samenstelling hoort op ieders smaak bereid te zijn. Iedere situatie eist daarom een aparte aanpak. Een analyse met bijhorende kritische vragen is hierbij noodzakelijk vooraleer iedereen aan tafel kan schuiven.

UPspace en Better Minds at Work pleiten voor een juiste mix tussen deze ruimtes. Om te communiceren, samen te werken, te recupereren en te concentreren. De kantoorruimte als dé basis voor een aangename en productieve kantooromgeving.

Dit was deel drie van onze reeks ‘Human Architecture’. Volgende week bekijken we in ‘Anticiperen is klappen vermijden’, het kantoor in het ‘nieuwe normaal’. 

Deze column kwam tot stand via een samenwerking met verschillende kennispartners.

UPspace optimaliseert al jaren werkplekken voor kleine en grote bedrijven, overheden en andere instanties. We bekijken wat de beste match is tussen mensen, ruimte en omgeving; volledig gebaseerd op wetenschappelijke kennis. Better Minds at Work creëert op zijn beurt een mindset waarin focus centraal staat. Meer weten over hoe je focus te versterken? Meer weten over hoe je jouw focus, of dat van je team kan versterken? Contacteer dan Better Minds at Work.

Interesse om jouw kantoorgebouw aandachts -en interactie-proof te maken? Contacteer dan UPspace.

Ontvang onze gestoorde mail

Graag een fijne dosis humor in je mailbox? Onze Jo Peters verrast je wekelijks met z’n hilarische, gestoorde verhalen!