Springbok (Work in Progress)

De medewerkers van Springbok kampten met frustraties door te werken met te veel mensen op een beperkte oppervlakte. Ondanks de werknemers die kort op elkaar zitten, willen ze toch optimaler te werk gaan.

Om hen te helpen, hebben we de organisatie en de evolutie ervan in kaart gebracht. Door een bevraging bij de werknemers hebben we de noden en wensen kunnen achterhalen en hebben we betrokkenheid gecreëerd.

De bevindingen hebben we in een aangepast grondplan gegoten waarmee ze zelf aan de slag konden.